( ดูผลงานเพิ่มเติม เลื่อนด้านล่าง )

รายละเอียด

บทที่ 1 (ความเป็นมาและความสำคัญ)
บทที่ 2 (ทบทวนวรรณกรรม)
บทที่ 3 (ระเบียบวิธีวิจัย)
บทที่ 4 (วิเคราะห์และสรุปข้อมูล)
บทที่ 5 (อภิปรายผล)

* ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท
** ราคาขึ้นอยู่กับเนื้อหา ข้อมูล และความเร่งด่วนของงาน
*** สอบถามรายละเอียดและขอคำแนะนำก่อนได้

ระยะเวลาในการทำงาน (วัน)

 

7-30

ค่าจ้างเริ่มต้น (บาท)

1,000 บาท

ตัวอย่างผลงาน

Tong Athaya

ความสามารถ

  • งานวิจัย
  • SPSS
  • Word
  • Excel

ประวัติการทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

  • ยืนยันเบอร์ติดต่อแล้ว
  • ยืนยันอีเมลแล้ว
  • มี LINE ID

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลติดต่อ

งานอื่นๆ ที่รับทำ