Chanont Aroonno

ความสามารถ

  • ปั้นหล่อ
  • ไฟเบอร์
  • งานไม้
  • งานสี
  • งานตีตะปู
  • ปั้นปูน
  • งานเหล็ก

ประวัติการทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

  • ยืนยันเบอร์ติดต่อแล้ว
  • ยืนยันอีเมลแล้ว
  • มี LINE ID

เข้าสู่ระบบเพื่อ “ติดต่อฟรีแลนซ์”

( ดูผลงานเพิ่มเติม เลื่อนด้านล่าง )

รายละเอียด

รับปั้นเเละออกเเบบ ปั้นหล่อ ปั้นปูน งานไฟเบอร์ งานเหล็ก งานเหล็ก งานสี งานตีตะปู อื่นๆ

ระยะเวลาในการทำงาน (วัน)

 

3-90 วัน

ค่าจ้างเริ่มต้น (บาท)

1,000 บาท

แชร์งานนี้

ตัวอย่างผลงาน

งานอื่นๆ ที่รับทำ