( ดูผลงานเพิ่มเติม เลื่อนด้านล่าง )

รายละเอียด

1. ให้คำปรึกษาก่อนการขอรับความคุ้มครอง (ฟรี)
2. สืบค้นสิทธิบัตร
3. ร่างคำขอรับสิทธิบัตรโดยผู้เชี่ยวชาญ/ตัวแทนผู้มีใบอนุญาต
4. ชี้แจง/แก้ไขต่อคำสั่งนายทะเบียน
5. ต่ออายุสิทธิบัตร
6. ตรวจสอบกำหนดการสำคัญตลอดอายุความคุ้มครอง (ฟรี)

ระยะเวลาในการทำงาน (วัน)

 

7-15

ค่าจ้างเริ่มต้น (บาท)

0 บาท

ตัวอย่างผลงาน

บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด (IDG)

ความสามารถ

  • ให้คำปรึกษาและรับจดสิทธิบัตรทุกประเทศทั่วโลก

ประวัติการทำงาน

  • 03 ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน

ข้อมูลติดต่อ

  • ยืนยันเบอร์ติดต่อแล้ว
  • ยืนยันอีเมลแล้ว
  • ยืนยันตัวตนแล้ว
  • มี LINE ID

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลติดต่อ

งานอื่นๆ ที่รับทำ