รายละเอียด

ผลงานคร่าว ๆ จากเราครับ (Web Portfolios)

http://www.private-nirvana.com (Responsive)
http://www.clickin2.com/site/sook-estate (Responsive)
http://www.ce-chichi-sticks.com
https://adeccojapanese.asia (Responsive)
http://www.clickin2.com/site/tba (Responsive)
http://www.clickin2.com/site/stagefit (Responsive)
http://www.eunite.com (Responsive)
http://www.asianissin.com (Responsive)
http://www.interplama.com (Responsive)
http://www.clickin2.com/site/apex/ (Responsive)
http://www.clickin2.com/site/varuna (Responsive)
http://www.cumin-spice.com (Responsive)
http://www.clickin2.com/site/omoro (Responsive)
http://www.technobrave.asia/gpsmap/jp (Responsive)
http://www.technobrave.asia/web (Responsive)
http://www.clickin2.com/site/poke (Responsive)
http://www.sindhornresidence.com
http://www.aiacapitalcenter.com
http://www.clickin2.com/site/x2
http://www.clickin2.com/site/alila
http://www.clickin2.com/site/sheraton
http://www.hootersbangkok.com
http://www.clickin2.com/site/annabels
http://www.hootersasia.com
http://www.inhouse.co.th
http://www.magnolias-ratchadamri.com
http://www.clickin2.com/site/hooters
http://www.opticsquare.co.th
http://www.zummetry.com
http://www.dancham.or.th
http://www.telemates.com.au
http://www.clickin2.com/site/laandara (Landing Page)
http://www.clickin2.com/site/oro (Landing Page)
http://www.clickin2.com/site/storyofkid
http://www.clickin2.com/site/emfresh (Landing Page)
http://www.glasshouse-pattaya.com
http://www.canapaya.com
http://www.datanetguard.com
http://www.gomarketing.asia
http://www.milks-agency.com
http://www.datanetguard.com
http://www.rajpruek.com
http://www.psiravit.com
https://www.howtopay.com
http://www.tonrak.com
http://www.tcdc.or.th/pastexhibitions/detail.php?ID=13460
http://www.tcdc.or.th/pastexhibitions/detail.php?ID=13461

ระยะเวลาในการทำงาน (วัน)

 

15-20

ค่าจ้างเริ่มต้น (บาท)

10,000 บาท

แชร์งานนี้

Wechayan

ความสามารถ

  • Sketch, Adobe XD, Craft/Invision, Zeplin, Photoshop, Edge Reflow, Illustrator, VS Code, Html5, Css3, Bootstrap, Java Script (jQuery for Development, Cinema 4D, FTP, Domain & Hosting.

ประวัติการทำงาน

  • eUnite Co.,Ltd. ( 2017 - Now ) Position: Senior Front-end & UX/UI Designer My Responsibility: Take care of the design of UI Mobile Application in terms of Graphic, Color Concept and start thinking concepts in presenting, supervising, updating and creating about the new promotion process on the website in the company. Techno Brave (Asia) Co.,Ltd. ( 2016 - 2017 ) Position: Senior Web & UX/UI Designer My Responsibility: Take care about the website and make new to the customers of the company. From the beginning and start thinking of the concepts in presenting to sales and coordinating with customers directly. Help manage the design of UI Mobile Application in terms of Graphic, Color, Concept, Interface design for VR360. And take care of website updates and graphics within the company. Inhouse Brand Works Co.,Ltd. ( 2013 - 2016 ) Position: Web Development Manager My Responsibility: Take care about the website and make new to the customers of the company. From the beginning and start thinking of the concepts in presenting to sales and coordinating with customers directly Maintain website updates within the company. Inhouse Brand Works Co.,Ltd. ( 2013 - 2016 ) Position: Web Development Manager My Responsibility: Take care about the website and make new to the customers of the company. From the beginning and start thinking of the concepts in presenting to sales and coordinating with customers directly Maintain website updates within the company. Banana Shoes (Thailand) Co.,Ltd. ( 2006 - 2010 ) Position: Senior Web & Graphic Designer My Responsibility: Take care of the preparation of publications. To promote marketing products for the company (Banners, brochures, A4 Stand, Catalogs, Display Artwork etc.) Make websites to promote products of the company. And make websites for external customers Maintain website updates within the company. E.L.F. Co.,Ltd. ( 2003 - 2006 ) Position: Web & Graphic Designer My Responsibility: Take care of the preparation of publications. To promote marketing products for the company (Banner, Brochure, A4 Stand, Catalog, Display Artwork etc.) Make websites for selling products online. Maintain website updates within the company

ข้อมูลติดต่อ

  • ยืนยันเบอร์ติดต่อแล้ว
  • ยืนยันอีเมลแล้ว
  • มี LINE ID
  • มีไฟล์ Resume

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลติดต่อ

งานอื่นๆ ที่รับทำ