รายละเอียด

- รับจัดทำ,ออกแบบทั้งสื่อการสอน,รายงานนักศึกษา, รายงานการประชุม หรืออื่นๆ
- ออกแบบรูปแบบทางการ,น่ารัก,Infographic อื่นๆ
- ส่งมอบงานเป็นไฟล์ .pptx .jpg .png .pdf
- ใช้เวลาทำงานประมาณ 3-5 วัน ขึ้นอยู่กับรายละเอียดงาน
- กรุณาเตรียมข้อมูล+รูปภาพ(ถ้ามี)ในการทำงาน
- สามารถแก้งานได้ 3 ครั้ง

- ราคา 300 บาท จำนวนไม่เกิน 10 สไลด์(รวมหน้าปกด้วย)
- ราคา 500 บาท จำนวน 11 - 20 สไลด์(รวมหน้าปกด้วย)
- หากมากกว่า 20 สไลด์ คิดเพิ่มสไลด์ละ 10 บาท

ระยะเวลาในการทำงาน (วัน)

 

3-5 วัน

ค่าจ้างเริ่มต้น (บาท)

300 บาท

แชร์งานนี้

Porntip Suthamlert

ความสามารถ

  • ms word,excel,powerpoint
  • photoshop
  • illustrator
  • วาดภาพประกอบ
  • English : moderate

ประวัติการทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

  • ยืนยันเบอร์ติดต่อแล้ว
  • ยืนยันอีเมลแล้ว
  • ยืนยันตัวตนแล้ว
  • มีไฟล์ Resume

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลติดต่อ

งานอื่นๆ ที่รับทำ