PitchaPloy

ความสามารถ

  • Microsoft office

ประวัติการทำงาน

  • นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลเอกชน
  • นักจิตวิทยา หน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลติดต่อ

  • ยืนยันเบอร์ติดต่อแล้ว
  • ยืนยันอีเมลแล้ว

เข้าสู่ระบบเพื่อ “ติดต่อฟรีแลนซ์”

( ดูผลงานเพิ่มเติม เลื่อนด้านล่าง )

รายละเอียด

บพิมพ์งานทุกชนิด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รับพิมพ์จากเอกสาร หนังสือ ภาพถ่าย PDF ลายมือและอื่นๆ
รับคีย์ข้อมูลต่าง ๆ
รับแปลงไฟล์ PDF เป็น Word

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับงานพิมพ์ คีย์ข้อมูล
- แจ้งรายละเอียดข้อมูล และลักษณะงานที่ต้องการ
- ส่งไฟล์ข้อมูลงาน เพื่อทำการประเมินราคา

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ รับพิมพ์งานทุกนิด (รับงานด่วน/งานไม่ด่วน)
1. ตกลงรายละเอียดของงาน รูปแบบที่ลูกค้าต้องการ
2. ประเมินราคาและแจ้งราคา

ระยะเวลาในการทำงาน (วัน)

 

1-5

ค่าจ้างเริ่มต้น (บาท)

300 บาท

ตัวอย่างผลงาน

งานอื่นๆ ที่รับทำ