รายละเอียด

1.บรีฟงาน คุยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของงาน
2.เสนอราคา และระยะเวลาในการผลิตชิ้นงาน
3.ร่างต้นแบบเพื่อให้ลูกค้าพิจารณา และ ตรวจสอบ
4.ต้นแบบผ่านนำมาขึ้นงานจริง ลงรายละเอียด
5.ส่งงานให้ลูกค้าดูและตรวจสอบความถูกต้อง ( สามารถแก้ไขได้จำนวน 3 ครั้ง )

ระยะเวลาในการทำงาน (วัน)

 

ระยะเวลา 3-5 วัน สำหรับงาน 2D/ ระยะเวลา 5-7 วัน สำหรับ 3D

ค่าจ้างเริ่มต้น (บาท)

1,500 บาท

แชร์งานนี้

อนุชิต พลอยประไพร

ความสามารถ

 • Adobe-Illustrator, ดราฟแบบเขียนแบบ ออกแบบ ทำกราฟฟิค โลโก/ แบนเนอร์/ โบรชัวร์
 • Adobe-Photoshop , ตัดต่อรูป แต่งรูปภาพ
 • Zbrush ปั้นงาน3D Model, Character, ลวดลาย
 • Adobe-After Effect ตัดต่อ วีดีโอ ทำ Motion Graphic
 • Cinema4D ขึ้นงาน 3D เรนเดอร์

ประวัติการทำงาน

 • บริษัท ดี ซิกซ์ตี้ทรี จำกัด 2008-2012 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลปกรรม
 • บริษัท ที-โบรส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด. 2012 - 2017 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผ่ายกราฟฟิค
 • บริษัท แซพพรีซิชั่น จำกัด 2017-ปัจจุบัน ตำแหน่ง Technical Design Manager

ข้อมูลติดต่อ

 • ยืนยันเบอร์ติดต่อแล้ว
 • ยืนยันอีเมลแล้ว
 • มี LINE ID

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลติดต่อ

งานอื่นๆ ที่รับทำ