รายละเอียด

ออกแบบกราฟิก โปสเตอร์ อินโฟกราฟิก Add โฆษณา ราคาเป็นกันเอง

ระยะเวลาในการทำงาน (วัน)

 

3-7

ค่าจ้างเริ่มต้น (บาท)

500 บาท

แชร์งานนี้

ปฐมพร ชัยภูมิ

ความสามารถ

  • illustater photoshop after affec

ประวัติการทำงาน

  • ศึกษาสาขามัลติมีเดีย มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูลติดต่อ

  • ยืนยันเบอร์ติดต่อแล้ว
  • ยืนยันอีเมลแล้ว
  • มีไฟล์ Resume

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลติดต่อ

งานอื่นๆ ที่รับทำ