รายละเอียด

สิ่งพิมพ์ใช้สื่อสารผู้ดูหรือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำเสนอสิ่งที่ผู้ออกแบบ ผู้ผลิตหรือเจ้าของงานต้องการให้ผู้ดูได้รับทราบ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆเช่น การดึงดูดความสนใจ การให้คำแนะนำตลอดจนการถ่ายทอดวิชาความรู้ เป็นต้น ซึ่งทำให้สิ่งพิมพ์มีความหลากหลายและเป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นทั่วไปในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ป้ายโฆษณา โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์ หนังสือเรียน ไปจนถึงถุงใส่ของและกล่องยาสีพัน การออกแบบสิ่งพิมพ์จึงมีสิ่งที่ควรคำนึงถึงหลายประการ เริ่มจากกระบวนการออกแบบ ไปจนถึงขั้นตอนการผลิต การเลือกวัสดุ และการเลือกผู้ผลิต
เพราะความปราถนาของลูกค้า คือสิ่งสวยงามเสมอ

ระยะเวลาในการทำงาน (วัน)

 

2

ค่าจ้างเริ่มต้น (บาท)

1,000 บาท

แชร์งานนี้

อ. อั๋น

ความสามารถ

  • microsoft office
  • กฎหมาย
  • บัญชี

ประวัติการทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

  • ยืนยันเบอร์ติดต่อแล้ว
  • ยืนยันอีเมลแล้ว
  • ยืนยันตัวตนแล้ว
  • มี LINE ID

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลติดต่อ

งานอื่นๆ ที่รับทำ