รายละเอียด

ออกแบบ โปสเตอร์ (POSTER DESIGN)
------------------------------------------------
- สามารถปรับแก้แบบได้ 3 ครั้ง
- ส่งมอบไฟล์จำนวน 2 ไฟล์ ได้แก่ .pdf .jpg หรือแล้วแต่ลูกค้าเลือก
*การเปลี่ยนแปลงปรับแก้งาน จากขอบเขตเดิม ค่าใช้จ่าย ครั้งล่ะ500.-

ระยะเวลาในการทำงาน (วัน)

 

7-14

ค่าจ้างเริ่มต้น (บาท)

2,500 บาท

แชร์งานนี้

ROLI

ความสามารถ

  • ออกแบบกราฟฟิค
  • ออกแบบ Logo
  • ออกแบบ Tatoo (ลายสัก)
  • ถ่ายภาพสินค้า จัดองค์ประกอบ
  • โปรแกรม photoshop , Illustrator , Indesign

ประวัติการทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

  • ยืนยันเบอร์ติดต่อแล้ว
  • ยืนยันอีเมลแล้ว
  • มี LINE ID

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลติดต่อ

งานอื่นๆ ที่รับทำ