รายละเอียด

- ออกแบบ banner หรือ poster สำหรับโพสต์บน Facebook หรือ Instagram
- รับคิด content (TH/ ENG)

ระยะเวลาในการทำงาน (วัน)

 

2

ค่าจ้างเริ่มต้น (บาท)

500 บาท

แชร์งานนี้

Alisa Ekrungruangchai

ความสามารถ

  • Market research
  • Marketing consulting
  • Business development consulting
  • Photoshop
  • AI

ประวัติการทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

  • ยืนยันเบอร์ติดต่อแล้ว
  • ยืนยันอีเมลแล้ว

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลติดต่อ

งานอื่นๆ ที่รับทำ