( ดูผลงานเพิ่มเติม เลื่อนด้านล่าง )

รายละเอียด

1. ให้คำปรึกษากฎหมายทางธุรกิจ (legal advice) เช่น ด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน (PDPA/GDPR), กฎหมายเทคโนโลยี (Technology law), กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (IP law), กฎหมายแรงงาน (Labor law) สัญญาธุรกิจ (business contract) และการจดทะเบียนบริษัท

2 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy), สัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement), แบบฟอร์มขอความยินยอม (consent form) และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึง การจัดอบรม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA/GDPR)

3. ร่าง/ตรวจเอกสารทางกฎหมาย ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ได้แก่
สัญญาทางธุรกิจ เช่น สัญญาบริการ (Service Agreement), สัญญาซื้อขาย (Sales Agreement), สัญญารักษาความลับ (NDA), บันทึกข้อตกลง (MOU) สัญญาจ้างพนักงาน (Employement contract) สัญญาจ้าง Outsource และสัญญาอื่นๆ

ระยะเวลาในการทำงาน (วัน)

 

1

ค่าจ้างเริ่มต้น (บาท)

300 บาท

ตัวอย่างผลงาน

Siraphop chanchananont

ความสามารถ

  • ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ประสบการณ์ทำงานหลายธุรกิจทั้งบริษัทชั้นนำ และ startup เชี่ยวชาญกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA/GDPR) สัญญาทางธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การศึกษาปริญญาโทคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (International Business Law) เนติบัณฑิต ใบอนุญาตทนายความ พร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจด้วยกันครับ

ประวัติการทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

  • ยืนยันเบอร์ติดต่อแล้ว
  • ยืนยันอีเมลแล้ว
  • มีไฟล์ Resume

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลติดต่อ

งานอื่นๆ ที่รับทำ