รายละเอียด

- ภาพ 3d perspective จากโปรแกรม 3dsmax ประมวลผลภาพด้วยปลั๊กอิน corona หรือ vray เป็นไฟล์ภาพ jpeg หรือ png ขนาด 1920×1080 หรือตามตกลง จำนวน 1 พื้นที่ หรือ 1 ห้อง / 2 ภาพ perspective
- หรือสามารถเลือกเป็นไฟล์ pdf 1 ไฟล์ (สามารถแปลงให้ได้ ตามเนื้อหางานที่ต้องการ)

ขั้นตอนการทำงาน
ขั้นตอนที่ 1
ผู้ว่าจ้างส่งรายละเอียดเนื้องาน ขอบเขตงาน และรายละเอียดงาน
ขั้นตอนที่ 2
ตกลงราคาค่าจ้างทำงาน และระยะเวลาทำงาน ( เริ่มต้นที่ 3000 ต่อห้อง/พื้นที่ หรือตามความยากง่ายของเนื้องาน) (ระยะเวลา 2-7 วันตามscope งาน หรืออาจมากกว่า7วัน)
ขั้นตอนที่ 3
เริ่มดำเนินงานและส่งตรวจเช็คงาน (ไม่เกิน 3 ครั้ง เกินกว่านี้อาจขอคิดเพิ่มหรือไม่คิดเพิ่มตามความยากง่าย)
ขั้นตอนที่ 4
ส่งให้ลูกค้าเช็คเนื้อหางาน พร้อมส่ง งาน final render final

ระยะเวลาในการทำงาน (วัน)

 

3-7

ค่าจ้างเริ่มต้น (บาท)

2,500 บาท

แชร์งานนี้

netiwut maskasem

ความสามารถ

  • interior design
  • 3dsPerspective 3dsmax
  • drawing auto cad / sktchup

ประวัติการทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

  • ยืนยันเบอร์ติดต่อแล้ว
  • ยืนยันอีเมลแล้ว
  • ยืนยันตัวตนแล้ว
  • ยืนยันตัวตนแล้ว
  • มี LINE ID
  • มีไฟล์ Resume

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลติดต่อ

งานอื่นๆ ที่รับทำ