รายละเอียด

สิ่งที่สามารถทำได้ react, react native, javascript, css, html, nodeJS

ระยะเวลาในการทำงาน (วัน)

ค่าจ้างเริ่มต้น (บาท)

ไม่ระบุ

แชร์งานนี้

ณัฐภัทร เพียสังกะ

ความสามารถ:

  • react, react native, javascript, css, html, nodeJS

ประวัติการทำงาน:

ข้อมูลติดต่อ

  • ยืนยันอีเมลแล้ว
  • มีไฟล์ Resume

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลติดต่อ

// งานอื่นๆ ที่รับทำ