รายละเอียด

– ออกแบบเว็บไซต์ด้วย wordpress และสามารถ

– ตัดHTMl/CSS

– ขึ้นเว็บจาก งานออกแบบ

ระยะเวลาในการทำงาน (วัน)

ค่าจ้างเริ่มต้น (บาท)

ไม่ระบุ

แชร์งานนี้

ดนุพล พูลสวัสดิ์

ความสามารถ:

  • web Dev / web design / wordpress / html/ css

ประวัติการทำงาน:

ข้อมูลติดต่อ

  • ยืนยันอีเมลแล้ว
  • มีไฟล์ Resume

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลติดต่อ

// งานอื่นๆ ที่รับทำ