รายละเอียด

Customize existing website: 100 – 1,000 Baht
Build single-page information website: 1,500 – 3,000 Baht
Build multiple-page information website: 4,000 – 8,000 Baht
Build basic e-commerce website: 40,000 – 60,000 Baht
Build custom e-commerce website: 70,000 – 100,000 Baht

แก้ไขเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้ว: 100 – 1,000 บาท
สร้างเว็บไซต์ให้ข้อมูลแบบหน้าเดียว: 1,500 – 3,000
สร้างเว็บไซต์ให้ข้อมูลแบบหลายหน้า: 4,000 – 8,000 บาท
สร้างเว็บไซต์ขายของพื้นฐาน: 40,000 – 60,000 บาท
สร้างเว็บไซต์ขายของแบบปรับแต่งได้: 70,000 – 100,000 บาท

Service provider will perform database and server maintenance with no additional charge during the course of website development. ผู้ให้บริการจะทำการดูแลฐานข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์ให้กับลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในระหว่างที่ทำการพัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลาในการทำงาน (วัน)

 

ค่าจ้างเริ่มต้น (บาท)

ไม่ระบุ

แชร์งานนี้

Romsai Chinda-in

ความสามารถ

  • CSS, HTML, JAVASCRIPT, PHP, PYTHON, RUBY

ประวัติการทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

งานอื่นๆ ที่รับทำ