ตัดต่อคลิปวิดีโอรายการ สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ทั้งภาพ เสียง เอฟเฟ็กต่างๆ