รายละเอียดงาน (Job discription)

Want to earn $$$ doing some quick and easy work at home? Join 200,000+ Remotaskers earning money by doing simple audio quality tasks in Thai. Follow this link to get started!

ต้องการรับ $$$ ทำงานที่บ้านที่ง่ายและรวดเร็วหรือไม่? เข้าร่วม 200,000+ Remotasks สร้างรายได้ด้วยการทำงานคุณภาพเสียงอย่างง่ายในภาษาไทย ตามลิงค์นี้เพื่อเริ่มต้น!

https://www.remotasks.com/en/signup?redirect_to=course%3Fid%3Dbee-tts-mos-th-th-bb-1%23aart&utm_source=thaifreelanceagency&utm_taskerType=crowd&utm_campaignDescription=bb1_th&utm_targetRegion=asia&utm_targetCountry=th&utm_targetLanguage=th&utm_targetAudience=general_audience&utm_targetDevice=desktop&utm_owner=growth

คุณสมบัติผู้สมัคร (Qualifications)

-

ตำแหน่งงาน (Position)

นักแปล & Content Writing

สวัสดิการ (Benefits)

Estimated $6 per hour, with higher pay for faster and higher quality work

ประมาณ $6 ต่อชั่วโมง พร้อมค่าตอบแทนที่สูงขึ้นสำหรับงานที่เร็วขึ้นและคุณภาพสูงขึ้น

เงินเดือน/ค่าตอบแทน (Salary)

 

ประมาณ $6 ต่อชั่วโมง พร้อมค่าตอบแทนที่สูงขึ้นสำหรับงานที่เร็วขึ้นและคุณภาพสูงขึ้น

สถานที่ปฏิบัติงาน (Location)

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

จังหวัด (Province)

 

กรุงเทพมหานคร

Company ID: 12524

เกี่ยวกับบริษัท

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

ที่อยู่ 

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลติดต่อ

วันที่ลงประกาศ: 3 พฤษภาคม 2022

อัพเดตล่าสุด: 3 พฤษภาคม 2022

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้