รายละเอียดงาน (Job discription)

วิเคราะห์ลายนิ้วมือโดยใช้โปรแกรม DMIT

คุณสมบัติผู้สมัคร (Qualifications)

- เชี่ยวชาญในการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือ และป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบวิเคราะห์ลายนิ้วมือ
แบบกึ่งอัตโนมัติได้

- เชี่ยวชาญในการระบุและวิเคราะห์ลักษณะลายนิ้วมือ
โดยสามารถจำแนกได้ว่าเป็น ลาย Whorl , ลาย Arch , ลาย Loop
ประเภทอะไรบ้าง

- เชี่ยวชาญในการนับค่าจำนวนเส้นบนนิ้วมือ (Ridge Counting)

- เชี่ยวชาญในการวัดค่ามุม ATD (ระดับความไวต่อการเรียนรู้)
บนฝ่ามือ

- สามารถตรวจสอบความเรียบร้อยของรายงานผลการวิเคราะห์

ตำแหน่งงาน (Position)

อื่นๆ

สวัสดิการ (Benefits)

N /A

เงินเดือน/ค่าตอบแทน (Salary)

 

ตามตกลง

สถานที่ปฏิบัติงาน (Location)

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

จังหวัด (Province)

 

กรุงเทพมหานคร

Company ID: 12086

เกี่ยวกับบริษัท

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

ที่อยู่ 

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลติดต่อ

  • ยืนยันเบอร์ติดต่อแล้ว
  • ยืนยันอีเมลแล้ว

 

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลติดต่อ

วันที่ลงประกาศ: 13 มกราคม 2022

อัพเดตล่าสุด: 11 กุมภาพันธ์ 2022

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้