รายละเอียดงาน (Job discription)

จ้างทำคู่มือพนักงาน
1. บริษัทเราทำคู่มือเล่มนี้เป็นเล่มแรก ต้องการคนมีประสบการในการทำเกี่ยวกับหนังสือ คู่มือ วารสาร
2. เนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การทำงาน ของพนักงานแต่ละฝ่าย/ตำแหน่ง เราไม่มีไฟล์พิมพ์เนื้อหาให้ ผู้จัดทำคู่มือต้องจดหรือบันทึกข้อมูลจากผู้ว่าจ้าง/สามารถสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา
4. เนื้อหาที่เราต้องการเป็นเนื้อหาแบบสรุป/อ่านง่าย/น่าสนใจ
5. คู่มือเล่มนี้เราจัดทำขึ้นเพื่อเป็น STD. ของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร (Qualifications)

1. ต้องการคนมีประสบการในการทำเกี่ยวกับหนังสือ คู่มือ วารสาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีพื้นฐาน Microsoft Office
3. มีความคิดสร้างสรรค์
4. ต้องการคนรับผิดชอบงาน

ตำแหน่งงาน (Position)

นักแปล & Content Writing

สวัสดิการ (Benefits)

-

เงินเดือน/ค่าตอบแทน (Salary)

 

ตามตกลง

สถานที่ปฏิบัติงาน (Location)

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

จังหวัด (Province)

 

กรุงเทพมหานคร

Company ID: 11447

เกี่ยวกับบริษัท

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

ที่อยู่ 

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลติดต่อ

  • ยืนยันเบอร์ติดต่อแล้ว
  • ยืนยันอีเมลแล้ว
  • ยืนยันตัวตนแล้ว
  • มีเว็บไซต์บริษัท
  • มี ​LINE ID

 

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลติดต่อ

วันที่ลงประกาศ: 15 พฤศจิกายน 2021

อัพเดตล่าสุด: 15 ธันวาคม 2021

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้