รายละเอียดงาน (Job discription)

1. Backend technology
- C# .Netcore
- REST API
- EntityFrameworkcore
- Dependency Injection
- JSON Web Tokens (JWT)

2. Client technology
- html, css
- JavaScript
- Vue.js, Quasar framework

3. Database
- Microsoft SQL server

คุณสมบัติผู้สมัคร (Qualifications)

มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมอย่างน้อย 2 ปี

ตำแหน่งงาน (Position)

Programmer

สวัสดิการ (Benefits)

ไม่มี

เงินเดือน/ค่าตอบแทน (Salary)

 

ตามตกลง

สถานที่ปฏิบัติงาน (Location)

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

จังหวัด (Province)

 

กรุงเทพมหานคร

Company ID: 10680

เกี่ยวกับบริษัท

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

ที่อยู่ 

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลติดต่อ

  • ยืนยันเบอร์ติดต่อแล้ว
  • ยืนยันอีเมลแล้ว
  • มีเว็บไซต์บริษัท

 

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลติดต่อ

วันที่ลงประกาศ: 2 กันยายน 2021

อัพเดตล่าสุด: 2 กันยายน 2021

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้