Home / ลงทะเบียน / สร้างบัญชีผู้ว่าจ้าง

สร้างโปรไฟล์ ``ผู้ว่างจ้าง``

เพียง 3 ขั้นตอน ง๊าย ง่าย

1. สร้างบัญชีผู้ว่าจ้าง

กรอกชื่อผู้สมัคร และอีเมล์ เพื่อสมัครสมาชิก

2. อัพเดทข้อมูลโปรไฟล์

สร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มโอกาสการติดต่อจ้างงาน

3. ลงประกาศรับสมัครงาน

ลงประกาศรับสมัครงานฟรี !


มีบัญชีสมาชิกอยู่แล้ว >>> เข้าสู่ระบบ