ฟรีแลนซ์

การเขียนในนามคนอื่น

ค้นหาฟรีแลนซ์ เขียนในนามคำอื่น บริการเขียนในนามบุคคลอื่น Ghostwriting Service ที่คุณต้องการได้ที่นี่ "ไทยฟรีแลนซ์ เอเจนซี่"

ค้นหาฟรีแลนซ์

ค้นหาฟรีแลนซ์ คุณภาพ มาทำงาน

ฟรีแลนซ์การเขียนในนามคนอื่นฟรีแลนซ์การเขียนในนามคนอื่น (แนะนำ)ค้นพบทั้งหมด 0 รายการ | แสดงผล 0 รายการ/หน้า

ถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์

การเขียนในนามคนอื่น

เริ่มต้นสร้างโปรไฟล์ฟรีแลนซ์ ตอนนี้เลย ลงทะเบียนฟรี!

ลงทะเบียน "ฟรีแลนซ์"

รับเขียนในนามคำอื่น บริการเขียนในนามบุคคลอื่น Ghostwriting Service

การเขียนในนามคนอื่น หรือ Ghostwriting คือกระบวนการที่ผู้เขียนเนื้อหา (ghostwriter) จะเขียนเนื้อหาสำหรับบุคคลอื่น โดยบุคคลนั้นจะเป็นเจ้าของเนื้อหาและนำไปใช้งานต่อไป โดยทั่วไปแล้วเนื้อหาที่ถูกเขียนโดย ghostwriter จะไม่มีชื่อผู้เขียนแสดงออกมา การใช้ ghostwriter มักจะเกิดขึ้นในสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือ เว็บไซต์ บล็อก บทความ โปรโมทชั่น เป็นต้น ซึ่ง ghostwriter จะช่วยในการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและเข้ากับลักษณะของกลุ่มเป้าหมายของเจ้าของเนื้อหา

การหา ghostwriter ที่ดี มีขั้นตอนและวิธีการที่ควรพิจารณาดังนี้

 1. กำหนดวัตถุประสงค์: ก่อนที่จะหา ghostwriter ควรกำหนดวัตถุประสงค์และรายละเอียดของงานที่ต้องการให้ ghostwriter เขียนอย่างชัดเจน เพื่อให้ ghostwriter เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
 2. ตรวจสอบผลงาน: ควรตรวจสอบผลงานที่เคยทำของ ghostwriter เพื่อตรวจสอบคุณภาพและลักษณะของงานที่เขียน
 3. สร้างสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร: หลังจากเลือก ghostwriter ที่ต้องการ ควรทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อระบุขอบเขตงานและเงื่อนไขการทำงาน
 4. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ: ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ ghostwriter โดยการตรวจสอบรีวิวจากผู้ใช้บริการที่ผ่านมาและการเป็นมืออาชีพของ ghostwriter

ที่ ThaiFreelanceAgency เรามีฟรีแลนซ์เขียนในนามคนอื่น หรือการทำ Ghostwriting มืออาชีพ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลงานที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของธุรกิจของคุณอย่างแท้จริง

สำหรับบริการนี้ คุณสามารถค้นหาฟรีแลนซ์มืออาชีพที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้ที่เว็บไซต์ของเรา: ThaiFreelanceAgency.com


วิธีจ้างฟรีแลนซ์ การเขียนในนามคนอื่น กับ ThaiFreelanceAgency จ้างฟรีแลนซ์โดยตรง :

 • เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณที่ ThaiFreelanceAgency ค้นหาฟรีแลนซ์ที่คุณสนใจ
 • เลือกฟรีแลนซ์ที่ตรงตามความต้องการของคุณ และติดต่อกับฟรีแลนซ์โดยตรง
 • พูดคุยรายละเอียดงานกับฟรีแลนซ์และตกลงรายละเอียดการทำงานและราคา
 • ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารของฟรีแลนซ์
 • รับผลงานจากฟรีแลนซ์

จ้างผ่าน "ผู้ช่วยหาฟรีแลนซ์" กับ ThaiFreelanceAgency :

 • ติดต่อ : "ผู้ช่วยหาฟรีแลนซ์" ของ ThaiFreelanceAgency หรือผ่านช่องทาง Line Official : @ThaiFreelance
 • อธิบายความต้องการ และรายละเอียดของงานโดยผู้ช่วยหาฟรีแลนซ์จะทำการค้นหาและแนะนำฟรีแลนซ์มืออาชีพที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
 • ชำระค่าบริการเพื่อเริ่มงาน
 • รับผลงานจากฟรีแลนซ์