Home / Contract

ค้นหาฟรีแลนซ์

ค้นหาฟรีแลนซ์ คุณภาพ มาทำงาน

ฟรีแลนซ์ Contract


ค้นพบทั้งหมด 1 รายการ | แสดงผล 1 รายการ/หน้าวิธีจ้างฟรีแลนซ์ Contract กับ ThaiFreelanceAgency จ้างฟรีแลนซ์โดยตรง:

  • เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณที่ ThaiFreelanceAgency ค้นหาฟรีแลนซ์ที่คุณสนใจ
  • เลือกฟรีแลนซ์ที่ตรงตามความต้องการของคุณ และติดต่อกับฟรีแลนซ์โดยตรง
  • พูดคุยรายละเอียดงานกับฟรีแลนซ์และตกลงรายละเอียดการทำงานและราคา
  • ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารของฟรีแลนซ์
  • รับผลงานจากฟรีแลนซ์

จ้างผ่าน "ผู้ช่วยหาฟรีแลนซ์" กับ ThaiFreelanceAgency :

  • ติดต่อ : "ผู้ช่วยหาฟรีแลนซ์" ของ ThaiFreelanceAgency หรือผ่านช่องทาง Line Official : @ThaiFreelance
  • อธิบายความต้องการ และรายละเอียดของงานโดยผู้ช่วยหาฟรีแลนซ์จะทำการค้นหาและแนะนำฟรีแลนซ์มืออาชีพที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
  • ชำระค่าบริการเพื่อเริ่มงาน
  • รับผลงานจากฟรีแลนซ์

ถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์ "Contract"

สามารถลงทะเบียนเป็นฟรีแลนซ์ เพื่อหารายได้ กับไทยฟรีแลนซ์ เอเจ็นซี่ ได้ฟรี! >>> ลงทะเบียนฟรีแลนซ์ ฟรี!