รายละเอียด

ปัจจุบันทำงานที่บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมจราจรและโลจิสติกส์ ตำแหน่ง Junior Project Manager รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการขนาดกลาง และขนาดเล็กให้สำเร็จลุล่วงและมีผลกำไร.

จบการศึกษาปริญญาโทจาก University of Kent, Canterbury, UK สาขา MSc Logistics and Supply Chain Management มีความชำนาญด้านต่อไปนี้

Logistics modelling
VBA expertise
Warehouse Management
Transportation Management
Data mining
มีความสนใจเป็นพิเศษด้านการประยุกต์ใช้ VBA และ R Programming ในการทำงานด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสำเร็จลุล่วง และในปัจจุบันได้ประยุกต์ใช้โปรแกรมดังกล่าวในการทำงาน ยกตัวอย่างเช่น

โปรแกรมคำนวณ เปรียบเทียบและคัดเลือกค่าใช้จ่ายที่ถูกที่สุดเทียบกับระยะทางจากจุดก่อสร้างถึงจังหวัดที่ขายผลิตภัณฑ์
โปรแกรมวางแผนการผลิตที่เหมาะสม ให้กับ production line ของบริษัท Lander Automotive, Birmingham, UK
โปรแกรมวางแผนการเดินรถบรรทุกส่งผลิตภัณฑ์ที่มีความคุ้มค่ามากที่สุดให้กับบริษัทส่งผลไม้ที่ UK

https://www.linkedin.com/in/archiraya-chunekitiyanone-2ab09a13b

ระยะเวลาในการทำงาน (วัน)

 

ค่าจ้างเริ่มต้น (บาท)

ไม่ระบุ

แชร์งานนี้

Archiraya Chunekitiyanone

ความสามารถ

  • VBA expertise, Data mining and Data visualisation, R programming

ประวัติการทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

งานอื่นๆ ที่รับทำ