แสดง 0 งาน จากทั้งหมด 0 งาน

No items found

ฟรีแลนซ์ Sales & Marketing

ปัจจุบันองค์กรใหม่ๆ ก่อตัวขึ้นมากมาย ส่งผลการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเติบโตไปด้วยเช่นกัน การทำธุรกิจจึงยากมาขึ้นเพราะการแข่งขันทางธุรกิจสูงมากขึ้น แผนกลยุทธ์การตลาดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการบริหารงานในองค์กร การเลือกที่ปรึกษาทางการตลาด (Marketing) ควรเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับแผนงานองค์กร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การวิเคราะห์การตลาด แก้ปัญหาเรื่องยอดขายสินค้า ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการตลาด เพื่อทำให้องค์กรสามารถเติบโตขึ้นได้ในอนาคต